بيمه، ورزش، هنر، آموزش، سلامت و تعليم و تربيت، با محوريت ارتقاء توانمندي بانوان، موضوع تعاملات برخط ايران و تركمنستان

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با رییس اتحادیه زنان ترکمنستان در جلسه‌ای برخط در روز سه شنبه مورخ 12/7/1401 دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف به تبادل تجربیات در موضوع زنان و خانواده در حوزه‌های سلامت و بهداشت، بیمه، ورزش، آموزش عمومی و عالی، مدیریت، هنر و تعلیم و تربیت با محوریت ارتقاء توانمندیهای بانوان، دستیابی به شرایط مطلوبتر برای زنان و خانواده‌ها و کمک به ایجاد جامعه سالم و بالنده پرداختند. 

طرفین بر تقویت روابط و توسعه مناسبات تاکید نمودند.

-----