تبریک معاون رئیس جمهور به فاطمه عیدیان، مدال‌آور تاریخ ساز دوومیدانی

متن این تبریک به شرح زیر است:

تبریک به نازنین فاطمه عیدیان برای کسب اولین مدال طلا تاریخ ورزش کشور در رشته رقابت‌های قهرمانی دوومیدانی نوجوانان آسیا
مدال تاریخ ساز این نوجوان عزیزمان با رکورد شکنی ملی نیز همراه بود.
یقینا با استمرار کسب مدال طلا توسط بانوان افتخار آفرین این سرزمین مسیر موفقیت درخشان است.

-----