شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست‌خانوار اعلام شد

مصوبه ستاد ملی زن و خانواده در موضوع «طرح تسهیل ضمانت وام های خرد بانکی برای زنان سرپرست خانوار دهک های 1 تا 5 درآمدی» یکی از موضوعات مبتلا به زنان سرپرست خانوار دریافت کنندة‌ وام بانکی، معرفی ضامن یا ضامنین به بانک است که عموماً یکی از موانع مهم در مسیر دریافت تسهیلات بانکی به شمار می آید. 

به گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با توجه به ضرورت توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار در جهت تامین معیشت خانواده، رفع این معضل به ویژه در بخش وامهای اشتغال خرد، امری لازم است . 

 

در این راستا معاونت زنان و خانواده ، رفع موانع از مسیر دریافت وام اشتغال برای زنان سرپرست خانوار به ویژه در گروههای کم برخوردار را به عنوان یکی از دغدغه های مهم در دستور کار قرار داده است.

 

بر این اساس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مصوبه اولین جلسه ستاد در دولت سیزدهم را به این امر اختصاص داد و طی این مصوبه، مقرر شد تا معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده  با همکاری وزارت تعاون ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک رفاه کارگران، امکان صدور ضمانت نامه برای دریافت تسهیلات خُرد اشتغالزایی تا سقف 1000میلیون ریال برای  زنان سرپرست خانوار را فراهم کند.

 

 بر اساس این گزارش شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام‌های خرد اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار به شرح ذیل است:

 

الف)‌ در دهک های یک تا 5 درآمدی قرار داشته باشند.

ب) توسط دستگاهها و نهادهای تسهیلگر اشتغال خرد نظیر ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) (،بنیاد برکت)،‌ بنیاد مستضعفان یا نهادهای مشابه به یکی از بانک های عامل شامل: ملّی، توسعه تعاون، رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید، و پست بانک معرفی شده باشند.

ج)  ناتوان بودن فرد وام گیرنده در معرفی ضامن به بانک توسط نهاد ارائه کنندة تسهیلات و بانک عامل محرز تشخیص داده باشد.

 

زنان سرپرست خانوار واجد شرایط فوق، پس از معرفی شدن توسط نهادهای تسهیلگر اشتغال به معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، توسط این معاونت به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون معرفی خواهند شد تا فرایند صدور ضمانت نامه تکمیل شود.

معاونت امور زنان و خانواده مفتخر است که یکی از مهمترین مطالبات مردمی در دور اول سفرهای استانی ریاست جمهوری را از طریق این مصوبه پاسخگو بوده و امید آن می رود که این اقدام گامی در راستای تحقق بند ت مده 80 قانون برنامه شم توسعه مبنی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شمار آید.

-----