تاکید معاون رئیس جمهور
حمایت دولت سیزدهم برای تامین بازار فروش محصولات زنان کارآفرین

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده بر حمایت ویژه زنان سرپرست خانواده و تامین بازار فروش محصولات زنان کارآفرین در دولت سیزدهم تاکید کرد.

به گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده،دکتر انسیه خزعلی در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی و بانوان کارآفرین استان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: اعتباراتی در دور اول سفرهای ریاست جمهوری در موضوعات مختلف ویژه بانوان در نظر گرفته شده است که باید قبل از آغاز دور دوم سفرها ، به نتیجه لازم برسد.

وی در خصوص نشست خود با زنان کارآفرین و فعال اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: از مهمترین دغدغه آنها می توان به فروش محصولات و ایجاد بازارچه های مناسب ، صادرات و حمایت دولت در بخش فروش و تضمین لازم برای حمایت از فعالیت های خود بودند که راهکارهای بیان شد و امیدواریم به نتیجه برسد.

معاون رییس جمهور افزود: تداوم استفاده از بیمه قالی بافی که خانم ها متقاضی آن بودند؛ امیداوریم همچون بیمه صنایع دستی که دولت اعتباری برای آن در نظر گرفته شده است، مورد درخواست بود.

وی بیان کرد: همچنین برخی کارگاه‎‌های خانوادگی و کسب و کارهای خانواده محور که مورد تاکید دولت است دچار برخی ناهماهنگی هایی است که امیدواریم تخفیف‌ها و تسهیلات مناسبی برای این کارگاه ها در نظر گرفته شود.

-----