حوزه علمیه خراسان با مشارکت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار میکند
اولین دوره مسابقات علمی، نخبگانی و پژوهشی حل مسئله فقهی

به گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اولین دوره مسابقات علمی، نخبگانی و پژوهشی حل مسئله فقهی ویژه طلاب برادر و خواهر کل کشور به همت حوزه علمیه خراسان با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با محورهای رفاه و تامین اجتماعی، زنان و خانواده، قضاوت و حج برگزار می‌شود.
علاقمندان به شرکت در این رقابت میتوانند به حساب کاربری «reghabatelmip» در فضای پیامرسان بله و ایتا پیام ارسال یا با شماره 
09372995576
تماس حاصل نمایند.

-----