تبلور نقش تاریخ سازی بانوان ایران اسلامی در عرصه ورزش

دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده کسب سهمیه جهانی توسط تیم ملی هندبال بانوان ایران را تبریک گفت:

 

جای بسی خوشحالی است در روزهایی که تلاش کردند آزادی و اعتلای زنان ایران را مورد سوال قرار دهند، موفقیت و درخشش تیم بانوان هندبال ایران در مسابقات قهرمانی زنان آسیا رقم خورد.

 تیمی که با کسب سه پیروزی متوالی و صعود پرافتخار به مسابقات قهرمانی جهان توانست هشتمین سهمیه جهانی هندبال ایران را کسب کند.

این موفقیت تنها گوشه ای از ظرفیت بانوان ورزشکار ایرانی است و درخشش دختران ورزشکار ایران در عرصه بین المللی ورزش، نشانه ای از اعتلای نقش تاریخ سازی بانوان ایران اسلامی است.

ضمن تبریک این پیروزی، برای دختران ورزشکار کشورمان آرزوی رقم زدن موفقیت های بیشتر دارم.

-----