گزارش تصویری اولین نشست تخصصی همایش بین‌المللی زنان و مبارزه با فساد

به همت اداره کل امور بین الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و وزارت امور خارجه در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

-----