بانوی تاثیرگذار کیست؟

 "بانوی تاثیرگذار کیست و چطور می‌تواند منشا اثر باشد؟"

میهمانان اولین کنگره ملی بانوی تاثیرگذار به این سوال پاسخ می‌دهند.

-----