گزارش تصویری از بازدید مهمانان خارجی از نمایشگاه اولین کنگره بانوان تاثیرگذار

میهمانان زن خارجی و شرکت کنندگان کنگره بین المللی زنان تاثیرگذار، با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران از نمایشگاه توانمندی های زنان ایرانی بازدید کردند.

در این نمایشگاه برترین شرکت‌ها و محصولات صنایع مختلف و آثار هنری که بانوان ایرانی در تولید آن‌ها نقش بسزایی داشته اند به نمایش گذاشته شده است.

-----