با قهرمانی دختران ایران در جام نوروز؛ مدال آوری آن ها در سال گذشته به اوج خود رسید + فیلم

دکتر خزعلی در توئیتی به خاتمه یافتن اولین دور بازی‌های بین المللی نوروز ویژه بانوان اشاره کرد و مدال‌آوری دختران ایران در این مسابقات و سایر مسابقات در سال گذشته را تحسین کرد.

معاون رئیس جمهور در این توئیت نوشت:

 «مسابقات ورزشی جام نوروز بانوان با قهرمانی دختران ایران زمین به پایان رسید.
این مدال‌آوری‌ها در سال گذشته و در صحنه‌های مختلف بین المللی به اوج خود رسید...
و بیش از این امید داریم...»

-----