فیلم+ نشست دکتر خزعلی با بانوان شاعر و نویسنده

 

به بهانه روز گرامیداشت پروین اعتصامی صورت گرفت

حضور دکتر خزعلی در جمع بانوان شاعر و ادیب

همزمان با روز گرامیداشت بانوی شاعر و پرآوازه ایران، پروین اعتصامی عصرانه جمعی از بانوان اهل کتاب با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.

-----