اهتمام بانوان ایران برای توانمندسازی زنان آیورا+ فیلم

ایران به عنوان رئیس کارگروه توانمندسازی اقتصادی آیورا، هفتمین نشست این کارگروه را به همراه کارگاه های جانبی آموزشی، طی دو روز متوالی در ایران برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، ایران که از سال گذشته مدیریت کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان در  اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) را عهده دار شده است، این بار به صورت حضوری برنامه نشست و کارگاه های جانبی آموزشی آنرا را  طی دو روز متوالی در ایران برگزار کرد.

اقیانوس هند نقشی تعیین کننده در تحولات قرن 21 ایفا می کند. نقشی که اقیانوس آرام در قرن 20 و اقیانوس اطلس در قرن 19 ایفا نمود اینک در اقیانوس هند بعنوان یک معبر دریائی استراتژیک در برقراری ارتباط تجاری و فرهنگی بین 3 قاره آسیا، آفریقا و اروپا قابل تصور است. مضافا اینکه منابع دست نخورده معدنی و انرژیهای فسیلی واقع در زیر بستر اقیانوس که زمانی دست نیافتنی بود اهمیت مضاعفی را به این پهنه آبی داده است. بعلاوه در حال حاضر نیمی از کشتی های کانتینربر، یک سوم ترافیک تجاری، دو سوم تردد کشتی های نفتکش از حوزه اقیانوس هند با جمعیت 2.6 میلیاردی می گذرد.

-----