شناسه خبر: 15529نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1400/11/11 08:04

معاون بررسی های راهبردی

شرح مسئولیت ها و وظایف معاونت:

  • بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی‌و‌‌اقتصادی زنان و خانواده و تدوین راهبردهای ارتقای شاخص‌های مربوطه؛
  • شناسایی و برنامه‌ریزی در زمینه خلاءها و موانع قانونی حوزه زنان و خانواده جهت رفع مشکلات، موانع و ابهامات اجرایی قوانین‌و‌مقررات از طریق تعامل‌و‌همکاری با مراجع قانون‌گذاری، قضایی و دستگاه‌های اجرایی؛
  • تنظیم سیاست‌های اجرایی راهبردها و آیین‌نامه‌های اجرایی به منظور تحقق سیاست‌ها و دستورات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان نظام مصوب شورای عالی انقلاب‌ فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده؛
  • تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در زمینه تهیه‌و‌تدوین آئین‌نامه‌ها، لوایح‌و‌طرح‌های پیشنهادی به دولت و مجلس شورای اسلامی و تنظیم راهکارهای اجرایی مصوبات آن‌ها؛
  • تعیین شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزش‌های اسلامی در عرصه‌های مختلف حقوقی فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی؛
  • نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در دستگاه‌ها و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه زنان و خانواده.