درباره معاونت

ادای احترام به مقام والای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای حادثه تروریستی‌ کرمان

در سفر دکتر خزعلی به کرمان صورت گرفتادای احترام به مقام والای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای حادثه تروریستی‌ کرمان