تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد

اين واحد به منظور پي‌ريزي تعامل سازنده با سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده تشكيل شده است. همچنين همكاري با ساير دستگاه‌ها و نهادهاي فعال در حوزه جلب مشاركت اجتماعي و تعامل با سازمان هاي مردم نهاد نيز در دستور كار اين واحد قرار دارد. در عين حال ارائه برنامه‌هاي معاونت در حوزه همكاري با سمن‌ها و نيز تهيه گزارش‌هاي گوناگون به فراخور اقدامات انجام شده و نيز ساماندهي و به روز رساني بانك اطلاعات سمن‌هاي فعال حوزه زنان و خانواده سراسركشور از جمله ديگر وظايف اين واحد محسوب مي گردد. در همين راستا وظايف اصلي واحد سازمان‌هاي مردم نهاد معاونت را مي توان در سه محور ذيل خلاصه كرد: 1. حمایت از اجراي طرح‌هاي مشترك در قالب انعقاد تفاهم‌نامه في‌مابين معاونت با سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده در موضوعات مختلف از جمله «اشتغالزايي وكارآفريني»، «پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي»، «تحكيم بنيان خانواده»، «بهداشت و سلامت» و... 2. ارزشیابی و نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد مجری طرح‌های مشترک يادشده با روش‌هاي گوناگون از جمله الف: نظارت دفاتر امور زنان و خانواده استانداري‌ها كشور ب: از طريق اخذ گزارش عملكرد مكتوب از مجريان طرح‌ها 3. ساماندهي، تكميل و به روزرساني بانك اطلاعاتي سازمان‌هاي مردم نهاد زنان و خانواده با همكاري دفاتر امور زنان و خانواده و اموراجتماعي استانداري‌هاي سراسركشور و دستگاه اجرايي مجوزدهنده