تعامل با دستگاه‌های اجرایی

گروه هماهنگی امور دستگاه‌های اجرایی در راستای اسناد بالادستی و سیاست‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و در پرتو بر بیانیه گام دوم انقلاب، با هدف جاری‌سازی سیاست‌های تعیین شده و اجرای برنامه‌های مصوب و پیش‌بینی شده، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به عنوان بازوان توانمند اجرایی استفاده می‌کند. این گروه می‌کوشد با بسترسازی و تسهیل‌گری در قالب تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های کلان حوزه زنان و خانواده را به جریان بیاندازد و با تجمیع، هم‌افزایی منابع و امکانات، بسترهای مشارکت و نقش‌آفرینی مؤثر زنان (حوزه‌های دارای مزیت) را شناسایی و هموار سازد. اهم وظایف این گروه عبارتند از: - هماهنگی و گسترش تعاملات بین معاونت امور زنان و خانواده و دفاتر امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی از طریق برگزاری جلسات و نشست های هم اندیشی - تعامل و هماهنگی با دفاتر امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی در تهیه و تدوین طرح‌های مشترک و تنظیم موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های اجرایی - تعامل و همکاری با واحدهای تابعه معاونت جهت دریافت و بررسی طرح‌ها و برنامه‌های مشترک همکاری با دستگاه‌های اجرایی - هماهنگی و تعامل با دفاتر امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی جهت اخذ گزارش پیشرفت موافقت‌نامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی و تجمیع و تنظیم گزارش دستگاهی - بررسی و اولویت‌بندی ط‌ح ها و برنامه‌های دفاتر امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی - نظارت بر اجرای پروژه‌های مشترک با دستگاه های اجرایی - پیشنهاد طرح‌های اولویت دار جهت همکاری مشترک در سطوح ملی و استانی