گروه هماهنگی امور دستگاه های اجرایی در راستای اسناد بالادستی و سیاست های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و در پرتو بر بیانیه گام دوم انقلاب، با هدف جاری سازی سیاست های تعیین شده و اجرای برنامه های مصوب و پیش بینی شده، از ظرفیت دستگاه های اجرایی ملی و استانی به عنوان بازوان توانمند اجرایی استفاده می کند. این گروه می کوشد با بسترسازی و تسهیل‌گری در قالب تفاهم نامه و موافقت نامه با دستگاه‌های اجرایی، سیاست های کلان حوزه زنان و خانواده را به جریان بیاندازد و با تجمیع، هم افزایی منابع و امکانات، بسترهای مشارکت و نقش آفرینی مؤثر زنان (حوزه‌های دارای مزیت) را شناسایی و هموار سازد. اهم وظایف این گروه عبارتند از: - هماهنگی و گسترش تعاملات بین معاونت امور زنان و خانواده و دفاتر امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی از طریق برگزاری جلسات و نشست های هم اندیشی - تعامل و هماهنگی با دفاتر امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی در تهیه و تدوین طرح‌های مشترک و تنظیم موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های اجرایی - تعامل و همکاری با واحدهای تابعه معاونت جهت دریافت و بررسی طرح ها و برنامه‌های مشترک همکاری با دستگاه‌های اجرایی - هماهنگی و تعامل با دفاتر امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی جهت اخذ گزارش پیشرفت موافقت نامه متبادله با دستگاه های اجرایی و تجمیع و تنظیم گزارش دستگاهی - بررسی و اولویت بندی طرح ها و برنامه های دفاتر امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی - نظارت بر اجرای پروژه های مشترک با دستگاه های اجرایی - پیشنهاد طرح های اولویت دار جهت همکاری مشترک در سطوح ملی و استانی