هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر

خزعلی: اهدای خون بانوان در برنامه فرهنگی مشاوران زنان در سراسر کشور قرار می گیرد

خزعلی: اهدای خون بانوان در برنامه فرهنگی مشاوران زنان در سراسر کشور قرار می گیرد

خزعلی: بانوان فرهنگی بهترین مددکاران جامعه هستند

خزعلی: بانوان فرهنگی بهترین مددکاران جامعه هستند

«معیشت» دغدغه اصلی زنان سرپرست خانوار/شاخص‌های «عدالت جنسیتی» تعدیل می‌شود

«معیشت» دغدغه اصلی زنان سرپرست خانوار/شاخص‌های «عدالت جنسیتی» تعدیل می‌شود

آیین تجدید میثاق زنان با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی در آغاز هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر

آیین تجدید میثاق زنان با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی در آغاز هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر

دکتر خزعلی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی کرد

دکتر خزعلی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی کرد

دکتر خزعلی: پویش حس خوب در هفته زن برگزار می شود

دکتر خزعلی: پویش حس خوب در هفته زن برگزار می شود