اخبار معاونت

ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شورای اجتماعی کشور

ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شورای اجتماعی کشور

پیام مولاوردی به کنگره بین المللی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی

پیام مولاوردی به کنگره بین المللی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی

تبریک مولاوردی به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت مسیح(ع)

تبریک مولاوردی به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت مسیح(ع)

واکنش مولاوردی به صحبت‌های رییس شورای زنان

واکنش مولاوردی به صحبت‌های رییس شورای زنان

دبیرکل ۱۷ تشکل سیاسی در ایران زن هستند

دبیرکل ۱۷ تشکل سیاسی در ایران زن هستند

دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با وزیر امور خارجه نروژ

دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با وزیر امور خارجه نروژ

دیدار معاون رئیس جمهور با رئیس سازمان برابری و مبارزه با تبعیض نروژ

دیدار معاون رئیس جمهور با رئیس سازمان برابری و مبارزه با تبعیض نروژ

دیدار معاون رئیس جمهور با رئیس سازمان بازرسی(آمبودزمان) کودکان نروژ

دیدار معاون رئیس جمهور با رئیس سازمان بازرسی(آمبودزمان) کودکان نروژ

بازدید مولاوردی از دبیرخانه مداخله در بحران نروژ

بازدید مولاوردی از دبیرخانه مداخله در بحران نروژ

دیدارمعاون رئیس جمهور با رئیس کمیسیون خانواده و امور فرهنگی پارلمان نروژ

دیدارمعاون رئیس جمهور با رئیس کمیسیون خانواده و امور فرهنگی پارلمان نروژ

3011 - 3020 of 3213