ستاد ملی زن و خانواده

معاون رئیس جمهور: جایگاه زنان در ساختار دولت تقویت می‌شود

معاون رئیس جمهور: جایگاه زنان در ساختار دولت تقویت می‌شود

امضای تفاهم نامه همکاری با بانک رفاه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

امضای تفاهم نامه همکاری با بانک رفاه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

صندوق ضمانت وام برای بانوان سرپرست‌ خانوار تصویب شده است

صندوق ضمانت وام برای بانوان سرپرست‌ خانوار تصویب شده است

اولین گام معاونت امور زنان و خانواده در سال جدید؛ برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده همراه با تصویب سه ماده مهم 

اولین گام معاونت امور زنان و خانواده در سال جدید؛ برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده همراه با تصویب سه ماده مهم 

فعالیت دبیرخانه «ستاد ملی زن و خانواده» از روزهای نخست دولت سیزدهم

فعالیت دبیرخانه «ستاد ملی زن و خانواده» از روزهای نخست دولت سیزدهم

1 - 10 of 12