ستاد ملی زن و خانواده

چهار مصوبه در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده دولت سیزدهم

چهار مصوبه در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده دولت سیزدهم

معاون رئیس جمهور: جایگاه زنان در ساختار دولت تقویت می‌شود

معاون رئیس جمهور: جایگاه زنان در ساختار دولت تقویت می‌شود

امضای تفاهم نامه همکاری با بانک رفاه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

امضای تفاهم نامه همکاری با بانک رفاه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

صندوق ضمانت وام برای بانوان سرپرست‌ خانوار تصویب شده است

صندوق ضمانت وام برای بانوان سرپرست‌ خانوار تصویب شده است

1 - 10 of 14