نشست ها

بانوان برای حل مشکلات حوزه زنان وارد میدان شوند

معاون رییس جمهور در نشست صمیمی با خیران:بانوان برای حل مشکلات حوزه زنان وارد میدان شوند

مادران و بانوان قرآنی پناهی امن برای آینده جامعه هستند

مادران و بانوان قرآنی پناهی امن برای آینده جامعه هستند

اولین گام معاونت امور زنان و خانواده در سال جدید؛ برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده همراه با تصویب سه ماده مهم 

اولین گام معاونت امور زنان و خانواده در سال جدید؛ برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده همراه با تصویب سه ماده مهم 

 جهاد جانبازان و خانواده فداکار ایشان در همه لحظات زندگی-

مراسم تقدیر از بانوان جانباز و همسران جانباز برگزار شد: جهاد جانبازان و خانواده فداکار ایشان در همه لحظات زندگی-

1 - 10 of 21