نشست ها

سومین نشست مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی در سال جدید به منظور هماهنگی برنامه‌های دهه کرامت

با حضور دکتر انسیه خزعلی برگزار گردید؛سومین نشست مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی در سال جدید به منظور هماهنگی برنامه‌های دهه کرامت

نشست بررسی روند صدور ضمانت نامه برای تسهیلات زنان سرپرست خانوار

با حضور دکتر انسیه خزعلی صورت گرفت؛نشست بررسی روند صدور ضمانت نامه برای تسهیلات زنان سرپرست خانوار

ایجاد مجمع بانوان خَیِر با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری

ایجاد مجمع بانوان خَیِر با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری

برگزاری نشست بررسی و اجرایی سازی طرح ملی خشکاله

برگزاری نشست بررسی و اجرایی سازی طرح ملی خشکاله

نشست هم‌اندیشی فعالان روایت پیشرفت

با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد؛نشست هم‌اندیشی فعالان روایت پیشرفت

حمایت بیشتر از فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری در سال جدید

حمایت بیشتر از فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری در سال جدید

1 - 10 of 224