نشست ها

نشست مشترک مجازی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با مدیران کل استانداری‌ها

نشست مشترک مجازی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با مدیران کل استانداری‌ها

تامین اعتبارات برای اشتغال به کار زنان سرپرست خانواده و بد سرپرست در دستور کار است

تامین اعتبارات برای اشتغال به کار زنان سرپرست خانواده و بد سرپرست در دستور کار است

وعده نمیدهیم، عمل می‌کنیم و خبر می دهیم

نشست دکتر خزعلی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با نمایندگان اقشار جامعه زنان هرمزگان:وعده نمیدهیم، عمل می‌کنیم و خبر می دهیم

اختصاص 20 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های ورزش بانوان قم

اختصاص 20 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های ورزش بانوان قم

41 - 45 of 45