دیدارها

 دیدار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با سفیر ازبکستان

دیدار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با سفیر ازبکستان

دیدار و گفت‌وگو با خانواده شهید جلادتی

با حضور دکتر انسیه خزعلی صورت گرفت؛دیدار و گفت‌وگو با خانواده شهید جلادتی

مقامات معاونت امور زنان ایران و عمان بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کردند

در حاشیه نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل؛مقامات معاونت امور زنان ایران و عمان بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کردند

پیشرفت زنان ایرانی مرا به وجد آورد

وزیر زنان زیمبابوه در دیدار با دکتر انسیه خزعلی:پیشرفت زنان ایرانی مرا به وجد آورد

کشورهای مسلمان می‌بایست امروز بیشتر از همیشه به ترویج هنجارهای خانواده فطری و الهی بپردازند

دکتر خزعلی در حاشیه نشست 68 کمیسیون مقام زن:کشورهای مسلمان می‌بایست امروز بیشتر از همیشه به ترویج هنجارهای خانواده فطری و الهی بپردازند

زنان پیشگام در مبارزه با انواع فساد

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:زنان پیشگام در مبارزه با انواع فساد

ایران خواستار همکاری بیشتر نروژ برای برقراری آتش بس در غزه شد

در دیدار دکتر خزعلی با وزیر فرهنگ و برابری نروژ؛ایران خواستار همکاری بیشتر نروژ برای برقراری آتش بس در غزه شد

1 - 10 of 65