دیدارها

بازدید دکتر خزعلی از انجمن دفاع از حقوق معلولان

مطالبات معلولین در دیدار با معاون رییس جمهور:بازدید دکتر خزعلی از انجمن دفاع از حقوق معلولان

معاون رئیس جمهور در جمع دانشجویان، نخبگان و نمایندگان اقشار در دانشگاه تهران

معاون رئیس جمهور در جمع دانشجویان، نخبگان و نمایندگان اقشار در دانشگاه تهران

دیدار برخی از نمایندگان عشایر فارس با معاون رئیس جمهور

دیدار برخی از نمایندگان عشایر فارس با معاون رئیس جمهور

 استواری بیشتر بنیان خانواده‌ها در سایه حمایت و تقویت دانشگاه‌های ویژه خواهران

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دیدار با سرپرست دانشگاه کوثر: استواری بیشتر بنیان خانواده‌ها در سایه حمایت و تقویت دانشگاه‌های ویژه خواهران

1 - 10 of 15