دیدارها

دیدار برخی از نمایندگان عشایر فارس با معاون رئیس جمهور

دیدار برخی از نمایندگان عشایر فارس با معاون رئیس جمهور

 استواری بیشتر بنیان خانواده‌ها در سایه حمایت و تقویت دانشگاه‌های ویژه خواهران

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دیدار با سرپرست دانشگاه کوثر: استواری بیشتر بنیان خانواده‌ها در سایه حمایت و تقویت دانشگاه‌های ویژه خواهران

دیدار مدیرکل زنان و مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی با معاون ریاست جمهوری

دیدار مدیرکل زنان و مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی با معاون ریاست جمهوری

حضور تیم ملی ایران در میادین بین المللی افتخارآمیز است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرد؛حضور تیم ملی ایران در میادین بین المللی افتخارآمیز است

دیدار معاون رییس جمهور با خانواده‌های شهید زوریک مرادی و شهید ژرژ کشیش‌هارطوفان

دیدار معاون رییس جمهور با خانواده‌های شهید زوریک مرادی و شهید ژرژ کشیش‌هارطوفان

دیدار و گفتگوی دکتر خزعلی با اعضای بنیاد ملی خانواده

دیدار و گفتگوی دکتر خزعلی با اعضای بنیاد ملی خانواده

دیدار دکتر خزعلی با اعضای کانون ملی زنان بازرگان

دیدار دکتر خزعلی با اعضای کانون ملی زنان بازرگان

11 - 18 of 18