سفرهای استانی

آزادی 8 بانوی جرایم نقدی غیر عمد در رشت با حضور معاون رئیس جمهور

آزادی 8 بانوی جرایم نقدی غیر عمد در رشت با حضور معاون رئیس جمهور

فرهنگ بومی گیلانی باید حفظ شود

فرهنگ بومی گیلانی باید حفظ شود

دیدار چهره به چهره معاون رئیس جمهور با جوانان کارآفرین رشت

دیدار چهره به چهره معاون رئیس جمهور با جوانان کارآفرین رشت

گپ و گفت خزعلی با دختران و زنان آسیب دیده رشت

گپ و گفت خزعلی با دختران و زنان آسیب دیده رشت

بازدید دکتر خزعلی از مرکز آموزشی، درمانی الزهرا (س) رشت

بازدید دکتر خزعلی از مرکز آموزشی، درمانی الزهرا (س) رشت

گیلان باید یکی از پایلوت های طرح تسهیلاتی فرزندآوری در کشور شود

گیلان باید یکی از پایلوت های طرح تسهیلاتی فرزندآوری در کشور شود

خزعلی از نزدیک شنوای دردهای بانوان کارآفرین گیلانی شد

خزعلی از نزدیک شنوای دردهای بانوان کارآفرین گیلانی شد

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده وارد رشت شد

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده وارد رشت شد

تقدیر از بانوان ورزشکار هرمزگانی

توسط دکتر خزعلی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده انجام شد:تقدیر از بانوان ورزشکار هرمزگانی

بازدید از اورژانس اجتماعی و شیرخوارگاه بندرعباس

بازدید از اورژانس اجتماعی و شیرخوارگاه بندرعباس

161 - 170 of 176