پیام ها و یادداشت ها

توئیت انسیه خزعلی درباره اصلاح نظام یارانه‌ها و رویکرد

توئیت انسیه خزعلی درباره اصلاح نظام یارانه‌ها و رویکرد"مادرانگی"

دعوت معاون رییس جمهور از بانوان هنرمند کشور

دعوت معاون رییس جمهور از بانوان هنرمند کشور

تشکر دکتر خزعلی از بانوان ورزشکار کشورمان

تشکر دکتر خزعلی از بانوان ورزشکار کشورمان

دکتر خزعلی: لازمه تحقق شعار سال، تعمیق فرهنگ کار میان کارآفرینان است

دکتر خزعلی: لازمه تحقق شعار سال، تعمیق فرهنگ کار میان کارآفرینان است

31 - 40 of 49