بین المللی

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزیر قطری در نیویورک

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزیر قطری در نیویورک

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزیر عمانی در نیویورک

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزیر عمانی در نیویورک

دیدار دکتر خزعلی با وزیر فرصت‌های برابر و خانواده ایتالیا

دیدار دکتر خزعلی با وزیر فرصت‌های برابر و خانواده ایتالیا

سفر معاون رییس جمهور به نیویورک و شرکت در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن

سفر معاون رییس جمهور به نیویورک و شرکت در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن

نشست مشترک مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما

نشست مشترک مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما

دیدار معاون رییس جمهور با وزیر توسعه اجتماعی سلطنت عمان

دیدار معاون رییس جمهور با وزیر توسعه اجتماعی سلطنت عمان

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اجرای طرح پایدار مشاغل خانگی; دو اولویت در حوزه توانمندسازی زنان

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اجرای طرح پایدار مشاغل خانگی; دو اولویت در حوزه توانمندسازی زنان

دیدار دکتر خزعلی با وزیر صنایع وتجهیزات کشاورزی مالزی

دیدار دکتر خزعلی با وزیر صنایع وتجهیزات کشاورزی مالزی

دیدار مجازی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوده با وزیر حقوق بشر پاکستان

دیدار مجازی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوده با وزیر حقوق بشر پاکستان

دیدار معاون امور زنان رئیس جمهور با سفیر افریقای جنوبی

دیدار معاون امور زنان رئیس جمهور با سفیر افریقای جنوبی

41 - 50 of 55