شناسه خبر: 15902نسخه چاپی
تاریخ خبر: 1401/4/30 16:20

نشست اداره کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده با سفیر دانمارک

نشست اداره کل بین الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با سفیر دانمارک،‌ آقای یسپر‌ وار، در این معاونت برگزار شد.

در این دیدار، دکتر کریمی، مدیرکل امور بین الملل، ضمن اشاره به توانمندی‌ها و حضور موثر بانوان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، اجرایی و فرهنگی ضرورت نگاه بینافرهنگی به مسائل بانوان مورد تاکید قرار داد. 

در این نشست، پیگیری مورد خانم حقانی زاده،‌ پناهجوی ایرانی، و حل و فصل پرونده خانم سلامتی و بازگرداندن سرپرستی فرزندش به وی مورد پیگیری و مطالبه قرار گرفت.