اخبار معاونت

نشست هم‌اندیشی خبرنگاران اجتماعی با دکتر خزعلی

نشست هم‌اندیشی خبرنگاران اجتماعی با دکتر خزعلی

بازدید دکتر خزعلی از انجمن دفاع از حقوق معلولان

مطالبات معلولین در دیدار با معاون رییس جمهور:بازدید دکتر خزعلی از انجمن دفاع از حقوق معلولان

نشست انجمن‌های علمی دانشجویی با معاون رییس‌جمهور

نشست انجمن‌های علمی دانشجویی با معاون رییس‌جمهور

معاون رئیس جمهور در جمع دانشجویان، نخبگان و نمایندگان اقشار در دانشگاه تهران

معاون رئیس جمهور در جمع دانشجویان، نخبگان و نمایندگان اقشار در دانشگاه تهران

گزارش اقدامات دستگاه‌ها در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به کمیسیون اجتماعی  مجلس

گزارش اقدامات دستگاه‌ها در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به کمیسیون اجتماعی  مجلس

11 - 20 of 2880