اخبار معاونت

امیدواریم ضرورت افزایش جمعیت برای جوانان به اثبات برسد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:امیدواریم ضرورت افزایش جمعیت برای جوانان به اثبات برسد

اشتغال خانواده محور از اولویت های دولت سیزدهم است

اشتغال خانواده محور از اولویت های دولت سیزدهم است

معتقدیم در راه رسیدن به ایران قوی باید از مشارکت پویای دختران و زنان به درستی استفاده کرد

آیت‌الله رئیسی در پیامی به اولین اجلاس دختران ایران قوی:معتقدیم در راه رسیدن به ایران قوی باید از مشارکت پویای دختران و زنان به درستی استفاده کرد

41 - 50 of 2880