تفاهم نامه ها

امضای تفاهم‌نامه همکاری فی‌ما‌بین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و ستاد کل نیروهای مسلح

امضای تفاهم‌نامه همکاری فی‌ما‌بین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و ستاد کل نیروهای مسلح

خانواده بنیه قوام و ایستادگی یک جامعه است

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:خانواده بنیه قوام و ایستادگی یک جامعه است

یزد به عنوان شهر‌خانواده معرفی شد

در تفاهم‌نامه میان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و شهرداری یزد؛یزد به عنوان شهر‌خانواده معرفی شد

آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید

با حضور دکتر انسیه خزعلی صورت گرفت:آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید

امضای تفاهم‌نامه مشترک بین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

در راستای تسهیلات ازدواج زوجین دهه شصتی ساکن روستا انجام شد؛امضای تفاهم‌نامه مشترک بین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

ارائه تسهیلات ویژه ازدواج زوجین دهه شصتی می تواند بخشی از خلاء های موجود در بحث خانواده را پوشش دهد

دکترخزعلی:ارائه تسهیلات ویژه ازدواج زوجین دهه شصتی می تواند بخشی از خلاء های موجود در بحث خانواده را پوشش دهد

امضای تفاهم نامه اعطای تسهیلات ویژه زوجین دهه شصتی ساکن در روستا

وعده ای که عملیاتی شد؛امضای تفاهم نامه اعطای تسهیلات ویژه زوجین دهه شصتی ساکن در روستا

1 - 10 of 22