تفاهم نامه ها

امضای تفاهم نامه همکاری با بانک رفاه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

امضای تفاهم نامه همکاری با بانک رفاه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

بهره‌برداری از 11 هزار و 500 طرح اشتغال برکت ویژه زنان سرپرست خانوار

بهره‌برداری از 11 هزار و 500 طرح اشتغال برکت ویژه زنان سرپرست خانوار

 امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده و نیروی دریایی ارتش

 امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده و نیروی دریایی ارتش

دکتر خزعلی: باید به هر دو جنبه تاثیرپذیری و تاثیرگذاری زنان در تغییرات اقلیمی توجه ویژه شود

در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با سازمان حفاظت محیط زیست:دکتر خزعلی: باید به هر دو جنبه تاثیرپذیری و تاثیرگذاری زنان در تغییرات اقلیمی توجه ویژه شود

امضای تفاهم نامه معاونت امور زنان و معاونت توسعه روستایی

امضای تفاهم نامه معاونت امور زنان و معاونت توسعه روستایی

آموزش مهارتهای علمی_ تخصصی بانوان در تفاهم نامه میان معاونت زنان و دانشگاه علمی کاربردی

آموزش مهارتهای علمی_ تخصصی بانوان در تفاهم نامه میان معاونت زنان و دانشگاه علمی کاربردی

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانو‌اده ریاست جمهوری با سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور 

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانو‌اده ریاست جمهوری با سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور