بین المللی

پیشنهاد معاون رئیس جمهور ایران برای همکاری مشترک در حوزه زنان و استقبال ترکیه

پیشنهاد معاون رئیس جمهور ایران برای همکاری مشترک در حوزه زنان و استقبال ترکیه

بنیان خانواده، محور گفتگوهای مقامات ایران و قزاقستان

بنیان خانواده، محور گفتگوهای مقامات ایران و قزاقستان

هشدار معاون رئیس جمهور درباره برخورد دوگانه و غیر عادلانه مجامع بین المللی در مورد زنان آسیب دیده از جنگ و تحریم

هشدار معاون رئیس جمهور درباره برخورد دوگانه و غیر عادلانه مجامع بین المللی در مورد زنان آسیب دیده از جنگ و تحریم

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزیر قطری در نیویورک

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزیر قطری در نیویورک

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزیر عمانی در نیویورک

رایزنی معاون رئیس جمهور با وزیر عمانی در نیویورک

دیدار دکتر خزعلی با وزیر فرصت‌های برابر و خانواده ایتالیا

دیدار دکتر خزعلی با وزیر فرصت‌های برابر و خانواده ایتالیا

سفر معاون رییس جمهور به نیویورک و شرکت در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن

سفر معاون رییس جمهور به نیویورک و شرکت در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن

نشست مشترک مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما

نشست مشترک مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما

دیدار معاون رییس جمهور با وزیر توسعه اجتماعی سلطنت عمان

دیدار معاون رییس جمهور با وزیر توسعه اجتماعی سلطنت عمان

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اجرای طرح پایدار مشاغل خانگی; دو اولویت در حوزه توانمندسازی زنان

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اجرای طرح پایدار مشاغل خانگی; دو اولویت در حوزه توانمندسازی زنان

71 - 80 of 89