مصاحبه ها

دیدار دکتر انسیه خزعلی با وزیر امنیت اجتماعی فنلاند

دیدار دکتر انسیه خزعلی با وزیر امنیت اجتماعی فنلاند

دیدار و گفت‌و‌گو با بانوان کوی وحدت استان زنجان

با حضور دکتر انسیه خزعلی صورت گرفت؛دیدار و گفت‌و‌گو با بانوان کوی وحدت استان زنجان

صیانت از زنان و خانواده‌ها یکی از نکات ویژه سفرهای استانی دولت است

صیانت از زنان و خانواده‌ها یکی از نکات ویژه سفرهای استانی دولت است

تخصیص اعتبار ویژه به بانوان و خانواده برای اولین بار در سفرهای استانی دولت سیزدهم

دکتر انسیه خزعلی در گفتگوی رادیویی مطرح کرد؛تخصیص اعتبار ویژه به بانوان و خانواده برای اولین بار در سفرهای استانی دولت سیزدهم

حمایت از بانوان بازی‌ساز در دستور کار معاونت

دکتر خزعلی مطرح کرد؛حمایت از بانوان بازی‌ساز در دستور کار معاونت

رصد وضعیت «عدالت اجتماعی» با نهایی‌سازی اطلس جامع «زنان و خانواده»

️لاله فرهنگ متین با اشاره به نهایی سازی اطلس جامع زنان و خانواده، اظهار کرد:رصد وضعیت «عدالت اجتماعی» با نهایی‌سازی اطلس جامع «زنان و خانواده»

اطلاعیه

اطلاعیه

بزرگترین قدرت یک کشور جمعیت است/ امتیازات ویژه برای ازدواج دهه شصتی‌ها در روستاها

دکتر خزعلی در گفتگوی رادیویی:بزرگترین قدرت یک کشور جمعیت است/ امتیازات ویژه برای ازدواج دهه شصتی‌ها در روستاها

4 امتیاز ویژه برای ازدواج دهه شصتی‌ها ارائه می‌شود

4 امتیاز ویژه برای ازدواج دهه شصتی‌ها ارائه می‌شود

شغل و مسکن، مسئله اصلی زوج‌های جوان

شغل و مسکن، مسئله اصلی زوج‌های جوان

1 - 10 of 60