سفرهای استانی

نماینده تام‌الاختیار رییس‌جمهور از بازارچه اشتغال زنان سرپرست خانوار مازندران بازدید کرد

نماینده تام‌الاختیار رییس‌جمهور از بازارچه اشتغال زنان سرپرست خانوار مازندران بازدید کرد

معاون رئیس‌جمهور از محله آسیب‌پذیر نوبنیاد ساری دیدن کرد

معاون رئیس‌جمهور از محله آسیب‌پذیر نوبنیاد ساری دیدن کرد

بازدید معاون زنان رییس جمهوری از چند مزرعه تولیدی  زنان روستایی در ساری

بازدید معاون زنان رییس جمهوری از چند مزرعه تولیدی  زنان روستایی در ساری

معاون رئیس‌جمهور از مزرعه گل سنبل در شهرستان ساری بازدید کرد

معاون رئیس‌جمهور از مزرعه گل سنبل در شهرستان ساری بازدید کرد

معاون رییس‌جمهور در چهاردهمین سفر استانی خود وارد مازندران شد

معاون رییس‌جمهور در چهاردهمین سفر استانی خود وارد مازندران شد

اعتبارات ویژه‌ای برای غربالگری سرطان بانوان گلستانی در نظر گرفته شد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:اعتبارات ویژه‌ای برای غربالگری سرطان بانوان گلستانی در نظر گرفته شد

 چاره اندیشی برای آمار بالای کودکان بازمانده از تحصیل در گلستان

معاون رییس‌جمهور مطرح کرد: چاره اندیشی برای آمار بالای کودکان بازمانده از تحصیل در گلستان

خدمت به خانواده شهدا، ادای تکلیف به ایثارگران دفاع مقدس است

خدمت به خانواده شهدا، ادای تکلیف به ایثارگران دفاع مقدس است

معاون رییس‌جمهور به یاد بانوان شهید گلستان نهال کاشت

معاون رییس‌جمهور به یاد بانوان شهید گلستان نهال کاشت

معاون رییس جمهور:تامین مسکن و اشتغال زنان بی‌سرپرست اولویت دولت است

معاون رییس جمهور:تامین مسکن و اشتغال زنان بی‌سرپرست اولویت دولت است

111 - 120 of 145