سفرهای استانی

گپ و گفت خزعلی با دختران و زنان آسیب دیده رشت

گپ و گفت خزعلی با دختران و زنان آسیب دیده رشت

بازدید دکتر خزعلی از مرکز آموزشی، درمانی الزهرا (س) رشت

بازدید دکتر خزعلی از مرکز آموزشی، درمانی الزهرا (س) رشت

گیلان باید یکی از پایلوت های طرح تسهیلاتی فرزندآوری در کشور شود

گیلان باید یکی از پایلوت های طرح تسهیلاتی فرزندآوری در کشور شود

خزعلی از نزدیک شنوای دردهای بانوان کارآفرین گیلانی شد

خزعلی از نزدیک شنوای دردهای بانوان کارآفرین گیلانی شد

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده وارد رشت شد

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده وارد رشت شد

تقدیر از بانوان ورزشکار هرمزگانی

توسط دکتر خزعلی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده انجام شد:تقدیر از بانوان ورزشکار هرمزگانی

بازدید از اورژانس اجتماعی و شیرخوارگاه بندرعباس

بازدید از اورژانس اجتماعی و شیرخوارگاه بندرعباس

معاون ریاست جمهوری در امور زنان از درگهان قشم بازدید کرد

معاون ریاست جمهوری در امور زنان از درگهان قشم بازدید کرد

بازدید کوتاه خزعلی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از هرمز

بازدید کوتاه خزعلی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از هرمز

تامین اعتبارات برای اشتغال به کار زنان سرپرست خانواده و بد سرپرست در دستور کار است

تامین اعتبارات برای اشتغال به کار زنان سرپرست خانواده و بد سرپرست در دستور کار است

121 - 130 of 133