سفرهای استانی

معاون رئیس جمهور در امور زنان از پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان خلاق و نوآور البرز بازدید کرد

معاون رئیس جمهور در امور زنان از پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان خلاق و نوآور البرز بازدید کرد

دیدار معاون رییس جمهور با بانوان جانباز استان خراسان رضوی

دیدار معاون رییس جمهور با بانوان جانباز استان خراسان رضوی

از مهمترین دغدغه ها، لغو مجوز کار ماماها  و نگرانی پیامد ها

در دیدار مردمی معاون رئیس جمهور در شهرستان طرقبه و شاندیز:از مهمترین دغدغه ها، لغو مجوز کار ماماها  و نگرانی پیامد ها

معاون رییس جمهوری از مرکز ماده 16 ویژه زنان در مشهد بازدید کرد

معاون رییس جمهوری از مرکز ماده 16 ویژه زنان در مشهد بازدید کرد

معاون رییس جمهور: یک واحد مسکونی به خانواده چهارقلوی گنابادی اهدا شد

معاون رییس جمهور: یک واحد مسکونی به خانواده چهارقلوی گنابادی اهدا شد

موانع قانونی حضور زنان در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان باید بازنگری شود

موانع قانونی حضور زنان در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان باید بازنگری شود

معاون رییس جمهور: باورهای اشتباه فرهنگی ریشه اصلی بیشتر سقط های جنین است

معاون رییس جمهور: باورهای اشتباه فرهنگی ریشه اصلی بیشتر سقط های جنین است

معاون رییس جمهور از مرکز بازپروری زنان و دختران توس در مشهد بازدید کرد

معاون رییس جمهور از مرکز بازپروری زنان و دختران توس در مشهد بازدید کرد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده: ایجاد شبکه نخبگانی در راستای شعار سال 1401

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده: ایجاد شبکه نخبگانی در راستای شعار سال 1401

131 - 140 of 176